Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerpbestemmingsplan “Breukelerwaard fase 3 – kavel 1 Breukelen” in Breukelen

Redactie Breukelennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Breukelen.

Aanvraag bestemmingsplan

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontwerpbestemmingsplan “Breukelerwaard fase 3 – kavel 1 Breukelen” in Breukelen

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Breukelerwaard fase 3 – kavel 1 Breukelen” met ingang van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage ligt. Inhoud Voor het bedrijventerrein Breukelerwaard (Corridor) is een uitbreiding voorzien. Deze uitbreiding betreft één bedrijfskavel met een oppervlakte van ongeveer 8.890 m2 welke voor 70% bebouwd mag worden. Dit komt neer op 6.200 m2 bebouwd oppervlak. Er kan een bedrijf komen van maximaal milieucategorie 3.2. De locatie heeft nu nog een agrarische bestemming. Om medewerking te kunnen verlenen moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. De agrarische bestemming wordt daarmee gewijzigd in de bestemmingen “bedrijventerrein -2”, “groen” en “verkeer”. Anterieure overeenkomst Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening twee “anterieure overeenkomsten” zijn gesloten tussen de gemeente Stichtse Vecht en de betrokken partij. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt vanaf vrijdag 22 december 2023 voor eenieder ter inzage. Inzien bestemmingsplan U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPCorridruitbr1BKL-OW01) met ingang van 22 december 2023 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 te Maarssen. Hiervoor moet u een afspraak maken via info@stichtsevecht.nl of bel 14 0346. Houdt u met het maken van een afspraak rekening met de gewijzigde openstelling gedurende de kerstperiode. Zienswijzen Als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan kunt u met ingang van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk, digitaal of mondeling. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze bestemmingsplan Breukelerwaard fase 3 – kavel 1 Breukelen”. Een zienswijze dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 1. uw volledige naam en adresgegevens; 2. de datum waarop u de brief schrijft; 3. een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent; 4. de reden waarom u het hier niet mee eens bent; 5. uw handtekening. Uw digitale zienswijze(n) kunt u indienen via het digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl/zienswijze. Informatie Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M. de Weerd (tel. 14 0346).

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Breukelen
  2. bestemmingsplan

Bekijk meer bekendmakingen